Mezuniyet

KARİYER OLANAKLARI

Bu bölümden mezun olan öğrenciler " Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)" ünvanı alırlar. Sosyal hizmet uzmanı, tamamladığı lisans eğitimi sonrasında aşağıdaki alanlarda çalışma imkânına sahip olacaktır. Bu alanlar şunlardır:

 • Korunmasız kişiler / gruplar ve sosyal hizmet
 • Aile refahı ve sosyal hizmet
 • Çocuk - gençlik refahı ve sosyal hizmet
 • Toplum refahı ve sosyal hizmet
 • Adli sosyal hizmet
 • Okul sosyal hizmeti
 • Afetlerde sosyal hizmet
 • Çevresel sorunlarda sosyal hizmet
 • Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet
 • Yaşlı refahı ve sosyal hizmet
 • Göçmen, sığınmacılık ve sosyal hizmet
 • Manevi sosyal hizmet
 • Politika oluşturma ve yasal hizmetler
 • Tıbbi / psikiyatrik sosyal hizmet
 • Askeri sosyal hizmetler
 • Araştırma ve analiz hizmetleri
 • Çalışma yaşamı ve sosyal hizmet
 • Engelli refahı ve sosyal hizmet
 • Uluslararası sosyal hizmet, vb. 


      Mezuniyet Koşulları
 • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
 • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.