PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Sosyal Hizmet Programı, iki yıllık açık öğretim lisans tamamlama programıdır. Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği (International Association of School of Social Work – IASSW) ve Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği (International Federation of Social Workers – IFSW) sosyal hizmet mesleğinin uluslararası tanımını şu şekilde yapmışlardır:

Sosyal hizmet (social work); insan hakları ve sosyal adalet ilkelerini temel alan, sosyal değişimi destekleyen, insanların iyilik durumunun geliştirilmesi için insan ilişkilerinde problem çözmeyi, güçlendirmeyi ve özgürleştirmeyi amaçlayan, insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak insanların çevreleri ile etkileşim noktalarına müdahale eden bir meslektir.

Detaylı Bilgi 

Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programıyla öğrencilere;

 • Sosyal hizmet uzmanları sıkıntılı dönemlerde bireylerle, gruplarla ve toplumla birlikte çalışarak onları destekleme,
 • Korunmaya muhtaç çocuk, yaşlı ve engelli gibi grupların zarar görmemeleri için çalışma,
 • Müracaatçıların kendi kendine yetebilirliklerini sağlama ve müracaatçılarla profesyonel ilişkiler geliştirerek rehber ve savunmacı olarak çalışma,
 • İnsanların bireysel ve toplumsal refahına yönelik projeler geliştirebilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Sosyal Hizmet lisans tamamlama programı; insan davranışı ve sosyal çevre, sosyal hizmet etiği, gerontoloji, demografi, çalışma psikolojisi, aile terapisi, engelliler ve sosyal hizmet gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Staj Rehberi

Sosyal Hizmet Lisans Tamamlama programına ait staj kılavuzuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Sosyal hizmet lisans tamamlama programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans tamamlama diploması alarak “Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)” ünvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Sosyal hizmet uzmanı, tamamladığı lisans eğitimi sonrasında aşağıdaki alanlarda çalışma imkânına sahip olacaktır. Bu alanlar şunlardır:

 • Korunmasız kişiler / gruplar ve sosyal hizmet
 • Aile refahı ve sosyal hizmet
 • Çocuk – gençlik refahı ve sosyal hizmet
 • Toplum refahı ve sosyal hizmet
 • Adli sosyal hizmet
 • Okul sosyal hizmeti
 • Afetlerde sosyal hizmet
 • Çevresel sorunlarda sosyal hizmet
 • Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet
 • Yaşlı refahı ve sosyal hizmet
 • Göçmen, sığınmacılık ve sosyal hizmet
 • Manevi sosyal hizmet
 • Politika oluşturma ve yasal hizmetler
 • Tıbbi / psikiyatrik sosyal hizmet
 • Askeri sosyal hizmetler
 • Araştırma ve analiz hizmetleri
 • Çalışma yaşamı ve sosyal hizmet
 • Engelli refahı ve sosyal hizmet
 • Uluslararası sosyal hizmet, vb. alanlar.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.