Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)” ünvanı alırlar. Sosyal Hizmet lisans tamamlama programı mezunları;

  Sosyal hizmet uzmanı, tamamladığı lisans eğitimi sonrasında aşağıdaki alanlarda çalışma imkânına sahip olacaktır. Bu alanlar şunlardır:
 • Korunmasız kişiler / gruplar ve sosyal hizmet
 • Aile refahı ve sosyal hizmet
 • Çocuk – gençlik refahı ve sosyal hizmet
 • Toplum refahı ve sosyal hizmet
 • Adli sosyal hizmet
 • Okul sosyal hizmeti
 • Afetlerde sosyal hizmet
 • Çevresel sorunlarda sosyal hizmet
 • Madde bağımlılığı ve sosyal hizmet
 • Yaşlı refahı ve sosyal hizmet
 • Göçmen, sığınmacılık ve sosyal hizmet
 • Manevi sosyal hizmet
 • Politika oluşturma ve yasal hizmetler
 • Tıbbi / psikiyatrik sosyal hizmet
 • Askeri sosyal hizmetler
 • Araştırma ve analiz hizmetleri
 • Çalışma yaşamı ve sosyal hizmet
 • Engelli refahı ve sosyal hizmet
 • Uluslararası sosyal hizmet, vb. alanlarda istihdam olanakları mevcuttur.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar