AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Ahmet AKGÜL

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ

İstanbul Üniversitesi

abdulhakimbeki@gmail.com

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Yrd. Doç. Dr. Taner ARTAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç YAMAN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İlhan TOMANBAY

Emekli

Özgeçmiş

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

sozdemir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11500

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11461

Özgeçmiş

Doç. Dr. Emrah AKBAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

eakbas@ybu.edu.tr

(312) 324 15 55

Özgeçmiş

Doç. Dr. Faruk TAŞÇI

İstanbul Üniversitesi

ftasci@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11624

Özgeçmiş

Doç. Dr. Orhan KOÇAK

İstanbul Üniversitesi

orhan.kocak@istanbul.edu.tr

(212) 414 15 00 – 40142

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim BEKİ

İstanbul Üniversitesi

abdulhakimbeki@gmail.com

Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Taner ARTAN

İstanbul Üniversitesi

t.artan@hotmail.com

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Yrd. Dr. Zeki KARATAŞ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

zeki.karatas@erdogan.edu.tr

(464) 223 61 26 – 1122

Özgeçmiş

Dr. Gülcan URHAN

Özel Sektör

Güncelleniyor

Dr. Uğur ÖZDEMİR

Özel Sektör

Güncelleniyor

Uzm. Psikolog Bayram AYAZ

Özel Sektör

Güncelleniyor

Uzm. Kemal GÜDEK

İstanbul Üniversitesi

Güncelleniyor

Sosyal Hizmet Uzmanı Fatih KILIÇASLAN

Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Güncelleniyor